Räätälöity koulutus - pyydä tarjous

ScanStockPhoto image 2631006

Järjestämme yrityskohtaista koulutusta asiakkaan tarpeen mukaisesti talous- ja palkkahallinnosta, asiakaspalvelu- ja johtamistyöstä, vuorovaikutustaidoista ja työhyvinvoinnista.


Esimerkiksi: Uusi vuosilomalaki, tilaajavastuulaki, julkiset hankinnat, sopimusoikeus, laatujärjestelmä, auditointi, esimieskoulutus, kehityskeskustelut, henkilöstösuunnittelu, ostotoiminta, palkitsemisjärjestelmät, kassavirtalaskelmat, arvonlisävero, käänteinen arvonlisävero, tilinpäätös, kirjanpito, pakolliset laskumerkinnat, asiakaspalvelu, vuorovaikutus, immateriaalioikeudet, investointilaskelmat, veroilmoitus, loman ansainta, lomapalkanlaskenta,perintä ym...Seuraavat koulutusaiheet ovat viimeisen vuoden aikana olleet erityisen suosittuja asiakasyritysten sisäisissä koulutuksissa:

  • Asiakaspalvelussa onnistuminen
  • Esimieskoulutus - uusi esimies
  • Kiire ja stressinhallinta
  • Projektien tehokas hallinta
  • Vuorovaikutus työelämässä


Ota yhteyttä: Olli Kalmari, olli.kalmari@yritysakatemia.fi

 

Avoimista koulutuksista löydät ohjelmia räätälöitäväksi yrityksesi tarpeisiin.

Koulutukset aakkosjärjestyksessä