YritysAkatemia tarjoaa monipuolista palkkahallinnon koulutusta


Tarjonnastamme löytyy koulutuksia aina palkkahallinnon perusteista, laajempiin, yksityiskohtaisempiin erityiskoulutuksiin. Olet sitten aloittava palkkahallinnon työssä toimiva, tai tiedonjanoinen monivuotinen konkari - meiltä löydät etsimäsi. Askarruttaako vuosilomalaki, lomapalkan laskenta, työaikalaki taikka nollatuntisopimukset?

Ohessa listattuna ajankohtaiset palkkahallinnon koulutukset.

 
 

Palkitsemisjärjestelmät työpaikalla – tulos- ja voittopalkkiojärjestelmät sekä muut edut

29.08.2018 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.08.2018 (18 paikkaa jäljellä)
Ohjelma
Palkitsemisjärjestelmät työpaikalla – Tulos- ja voittopalkkiojärjestelmät sekä muut edut (pdf) (231.1 KB)

OHJELMA klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja
materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00


PALKKAUKSEN JA PALKITSEMISEN KOKONAISUUS

Palkitsemisen kokonaisuus ja palkitsemisjärjestelmän toimivuus
Peruspalkkaustavat ja täydentävä palkkaus
Lakisääteiset osat, työehtosopimusten osat ja sovittavat osat


TEHDYN TYÖAJAN PALKKA JA PALKKAKUSTANNUKSET

Tehdyn työajan palkka
Välilliset palkat
Työnantajamaksut


LUONTOISEDUT


LUONTOISEDUT VEROTUKSESSA

Luontoisedun arvostaminen verotuksessa
VH:n luontoisetupäätös; asuntoetu, autoetu, ravintoetu, puhelinetu
Luontoisetupäätöksessä mainitsemattomat edut
Luontoisedut osana sovittua palkkaa
Luontoisedut palkanlaskennassa


HENKILÖKUNTAEDUT

Milloin kyseessä on henkilökuntaetu ja milloin luontoisetu?
Verovapaat henkilökuntaedut
Veronalaiset henkilökuntaedut ja niiden käsittely palkanlaskennassa

 

TULOS- JA VOITTOPALKKIOJÄRJESTELMÄT

Milloin kyseessä on tulospalkkio ja milloin voittopalkkio
Määräytymisperusteissa yrityskohtaisia ja henkilökohtaisia tavoitteita
Tulos- ja voittopalkkiojärjestelmän ehdot ja niiden muuttaminen
Ehto, jonka mukaan palkkiota ei kerry työstä poissaoloajoilta
Milloin osa-aikatyöntekijät ja määräaikaiset työntekijät kuuluvat palkkiojärjestelmän piiriin
Karenssiaika palkkiojärjestelmän piiriin kuulumisen edellytyksenä


PALKKION KERTYMINEN PERHEVAPAIDEN AJALTA

Palkkiojärjestelmän ehtojen syrjimättömyys
Ehtojen syrjimättömyys tasa-arvolain näkökulmasta
Ketkä kuuluvat ja miltä ajalta palkkiojärjestelmän piiriin


TULOSPALKKION MÄÄRÄYTYMIS- JA JAKOPERUSTEET

Kokonaispalkkion määräytymisperusteet
Palkkion jakoperusteet ja työntekijän työpanos
Jakoperusteena työpanos
Jakoperusteena palkkataso
Jakoperusteena useita tekijöitä
Perhevapaat, pekkasvapaat ja muut poissaoloajat jakoperusteessa


TULOS- JA VOITTOPALKKIOT MUIDEN PALKKAERIEN LASKENNASSA

Vuosilomapalkka ja lomakorvaus
Lisä- ja ylityökorvaus
Sairausajan palkka
Äitiys- ja isyysvapaan palkka
Muut ansionmenetyskorvaukset


TYÖTULOT, JOISTA MAKSETAAN TYÖNANTAJAMAKSUT

Sairausvakuutusmaksun perusteena oleva palkka
Eläkkeen perusteena oleva palkka
Työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkka
Muiden vakuutusmaksujen perusteena oleva palkka


ESIMERKKEJÄ PALKKAERIEN KUSTANNUSVAIKUTUKSISTA

Tunti- ja kuukausipalkan korotus
Lomaraha
Tulospalkkio, josta maksetaan palkan sivukulut
Tulospalkkio, josta ei makseta sivukuluja
Käteinen voittopalkkio
Tulos- tai voittopalkkio henkilöstörahastoon

Tallenna kalenteritiedostoEtkö löydä itsellesi sopivaa koulutusta?

Onko sinulla kysyttävää palkkahallinnon koulutuksista tai muista palkkaa käsittelevistä koulutuksista?

Järjestämme monipuolisesti palkanlaskijan tietotaitoa ylläpitäviä koulutuksia, joissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

Palkan määräytymisen perusteet, laki- ja sopimusperusteiset sosiaalivakuutukset, työntekijöiden palkkaamisen julkiset tukimuodot,

työaika, vuosiloma, työnantajan palkanmaksuvelvollisuus sairauden tai muiden tilapäisten poissaolojen ajalta, perhevapaat ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus, työterveyshuollon kustannusten korvaaminen, irtisanomisajan ja lomautusilmoitusajan palkka, työntekijän sosiaaliturva työsuhteen päättyessä ja työnantajan maksukyvyttömyystilanteissa, ennakonpidätys.

 

Ota meihin yhteyttä osoitteella: info@yritysakatemia.fi - ja rakennetaan sinulle sopiva koulutuskokonaisuus!