YritysAkatemia tarjoaa monipuolista palkkahallinnon koulutusta


Tarjonnastamme löytyy koulutuksia aina palkkahallinnon perusteista, laajempiin, yksityiskohtaisempiin erityiskoulutuksiin. Olet sitten aloittava palkkahallinnon työssä toimiva, tai tiedonjanoinen monivuotinen konkari - meiltä löydät etsimäsi. Askarruttaako vuosilomalaki, lomapalkan laskenta, työaikalaki taikka nollatuntisopimukset?

Ohessa listattuna ajankohtaiset palkkahallinnon koulutukset.

 
 

Palkitsemisjärjestelmät työpaikalla – tulos- ja voittopalkkiojärjestelmät sekä muut edut

29.08.2018 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.08.2018 (18 paikkaa jäljellä)
Perustiedot
Koulutuspaikka
Crowne Plaza Helsinki, Helsinki
Lisätietoja
info@yritysakatemia.fi
Perushinta (ei sis. alv)
590.00 € (ei sis. alv)
Aihealueet
Johtaminen
Palkkahallinto
Kaupungit
Helsinki
Kuvaus
Peruspalkkajärjestelmää säädellään pääsääntöisesti työehtosopimuksin. Sopimusten minimipalkkamääräysten mukainen palkka tulee täyttyä peruspalkkajärjestelmän osista. Tulos- ja voittopalkkiot ovat työpaikkakohtaisia, peruspalkkajärjestelmää täydentäviä palkkioeriä. Palkka voidaan maksaa luontoisedun muodossa, jos työnantaja ja työntekijä siitä sopivat. Mitkä palkkaerät ovat peruspalkkausta ja mitkä täydentävää palkkausta?

Verohallinto määrää luontoisetujen verotusarvot. Verohallinto antaa myös ohjeita luontoisetujen arvostamisesta verotuksessa. Verotuskäytäntö ei kuitenkaan yksinomaan ratkaise sitä, miten luontoiseduista voidaan sopia osana työstä maksettavaa palkkaa. Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa luontoisedun rahapalkaksi? Miten luontoisetu käsitellään perhevapaan aikana? Miten luontoisedut vaikuttavat palkanlaskentaan, kuten lomapalkkaan, sairausajan palkkaan ja ylityökorvauksiin?

Milloin kyse on luontoisedusta ja milloin henkilökuntaedusta? Miten henkilökuntaetu poikkeaa luontoisedusta työlainsäädännön ja palkanlaskennan näkökulmasta? Miten veronalainen henkilökuntaetu käsitellään palkkahallinnossa?

Tulospalkkioihin liittyy paljon käsitteellisiä epäselvyyksiä. Milloin kyseessä on tulospalkkio ja milloin voittopalkkio? Kumpi palkkio on kyseessä, jos palkkion määräytymisperusteissa on sekä yrityskohtaisia tunnuslukuja että henkilökohtaisia tunnuslukuja?

Mikä on ryhmäkohtaisten tulos- ja voittopalkkioiden jakoperuste? Miten työntekijän työpanos vaikuttaa palkkion suuruuteen? Maksetaanko palkkio kaikille samansuuruisena vai suhteutetaanko se työntekijän palkkatasoon?

Miltä osin palkkiojärjestelmä on työnantajan vapaasti käyttöön otettavissa tai sovittavissa oleva järjestelmä? Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttuu palkkiojärjestelmän ehtoja? Voiko työnantaja vapaasti valita palkkiojärjestelmän piiriin kuuluvat työntekijät? Voidaanko perhevapaalla olevat jättää palkkiojärjestelmän ulkopuolelle?

Koulutuksessa perehdytään myös tulos- ja voittopalkkiojärjestelmien kokonaiskustannuksiin. Mitä vakuutusmaksuja palkkiosta pitää maksaa? Milloin palkkio on otettava muiden palkkaerien laskemisessa (välilliset palkat)? Miten palkkiojärjestelmän suunnittelussa voidaan välttää ennakoimattomat kustannukset?


Tallenna kalenteritiedostoEtkö löydä itsellesi sopivaa koulutusta?

Onko sinulla kysyttävää palkkahallinnon koulutuksista tai muista palkkaa käsittelevistä koulutuksista?

Järjestämme monipuolisesti palkanlaskijan tietotaitoa ylläpitäviä koulutuksia, joissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

Palkan määräytymisen perusteet, laki- ja sopimusperusteiset sosiaalivakuutukset, työntekijöiden palkkaamisen julkiset tukimuodot,

työaika, vuosiloma, työnantajan palkanmaksuvelvollisuus sairauden tai muiden tilapäisten poissaolojen ajalta, perhevapaat ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus, työterveyshuollon kustannusten korvaaminen, irtisanomisajan ja lomautusilmoitusajan palkka, työntekijän sosiaaliturva työsuhteen päättyessä ja työnantajan maksukyvyttömyystilanteissa, ennakonpidätys.

 

Ota meihin yhteyttä osoitteella: info@yritysakatemia.fi - ja rakennetaan sinulle sopiva koulutuskokonaisuus!