YritysAkatemia tarjoaa monipuolista palkkahallinnon koulutusta


Tarjonnastamme löytyy koulutuksia aina palkkahallinnon perusteista, laajempiin, yksityiskohtaisempiin erityiskoulutuksiin. Olet sitten aloittava palkkahallinnon työssä toimiva, tai tiedonjanoinen monivuotinen konkari - meiltä löydät etsimäsi. Askarruttaako vuosilomalaki, lomapalkan laskenta, työaikalaki taikka nollatuntisopimukset?

Ohessa listattuna ajankohtaiset palkkahallinnon koulutukset.

 
 

Työsuhteen ABC

29. - 30.8.2018 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.08.2018 (17 paikkaa jäljellä)
Ohjelma
Työsuhteen ABC (pdf) (275.2 KB)

OHJELMA klo 9.00–16.00 molempina päivinä

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

1. päivä

TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN

Toistaiseksi voimassaoleva vai määräaikainen työsopimus
Ketjusopimuskielto
Koeaika
Vuokratyö

   

VASTUIDEN, OIKEUKSIEN JA VELVOLLISUUKSIEN JAKAUTUMINEN OSAPUOLTEN KESKEN

Työnantaja
  • syrjinnän kiellot ja tasapuolinen kohtelu
  • työturvallisuus
  • työnjohto-oikeus
  • palkanmaksu (mm. sairausajan palkanmaksu, odotusjan palkka)       
Työntekijä
  • työnjohto-oikeuden noudattaminen
  • lojaliteettivelvoite
  • työturvallisuus
  • kilpaileva toiminta
  • kilpailukieltosopimus
  • liike- ja ammattisalaisuudet


OIKEUS PERHEVAPAISIIN

Perhevapaista ilmoittaminen ja ilmoituksen muuttaminen
Palkanmaksu perhevapaiden aikana, työhönpaluu ja irtisanomissuoja


TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN AJANKOHTAISET MUUTOKSET

vuoden 2017 alusta voimaan tulleet työlainsäädännön muutokset yritysten arjessa


2. päivä

 

KIUSAAMINEN TYÖPAIKALLA JA SIIHEN PUUTTUMINEN

   

HUOMAUTUS- JA VAROITUSKÄYTÄNTÖ


LOMAUTTAMINEN

Lomauttamisen perusteet
Lomautusmenettely
Työsuhteen päättyminen lomautusaikana


TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

Purkaminen ja irtisanominen (henkilökohtaiset / tuotannolliset ja taloudelliset syyt)
Päättymisestä sopiminen
Menettelytavat (kuulemis- ja selvitysvelvollisuus, ilmoitukset, takaisinottovelvollisuus)


YLEINEN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS TYÖSUHTEESSA

Työnantajan työntekijälle aiheuttama vahinko
Työntekijän työnantajalle aiheuttama vahinko
Työntekijän kolmannelle aiheuttama vahinko
Tallenna kalenteritiedostoEtkö löydä itsellesi sopivaa koulutusta?

Onko sinulla kysyttävää palkkahallinnon koulutuksista tai muista palkkaa käsittelevistä koulutuksista?

Järjestämme monipuolisesti palkanlaskijan tietotaitoa ylläpitäviä koulutuksia, joissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

Palkan määräytymisen perusteet, laki- ja sopimusperusteiset sosiaalivakuutukset, työntekijöiden palkkaamisen julkiset tukimuodot,

työaika, vuosiloma, työnantajan palkanmaksuvelvollisuus sairauden tai muiden tilapäisten poissaolojen ajalta, perhevapaat ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus, työterveyshuollon kustannusten korvaaminen, irtisanomisajan ja lomautusilmoitusajan palkka, työntekijän sosiaaliturva työsuhteen päättyessä ja työnantajan maksukyvyttömyystilanteissa, ennakonpidätys.

 

Ota meihin yhteyttä osoitteella: info@yritysakatemia.fi - ja rakennetaan sinulle sopiva koulutuskokonaisuus!