YritysAkatemia tarjoaa monipuolista palkkahallinnon koulutusta


Tarjonnastamme löytyy koulutuksia aina palkkahallinnon perusteista, laajempiin, yksityiskohtaisempiin erityiskoulutuksiin. Olet sitten aloittava palkkahallinnon työssä toimiva, tai tiedonjanoinen monivuotinen konkari - meiltä löydät etsimäsi. Askarruttaako vuosilomalaki, lomapalkan laskenta, työaikalaki taikka nollatuntisopimukset?

Ohessa listattuna ajankohtaiset palkkahallinnon koulutukset.

 
 

Palkanlaskennan perusteet

05.06.2018 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 04.06.2018 (8 paikkaa jäljellä)
Ohjelma
Palkanlaskennan perusteet (pdf) (284.4 KB)


OHJELMA klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00


PALKANLASKENTAAN VAIKUTTAVAT KESKEISET SÄÄNNÖKSET

Työlainsäädäntö: työsuhde, työaika, vuosilomat, työehtosopimukset ja työsopimus
Verosäädökset: ennakkoperinnän palkkakäsite


PALKAN LASKEMINEN

Palkkakausi, kuukausipalkka, tuntipalkka, palkkio, ylityökorvaus, sairausajan palkka
Loma-ajan palkka ja lomaraha, palkka työsuhteen päättyessä, lomakorvaus


LUONTOISEDUT

Verohallituksen päätökset luontoiseduista ja muut luontoisedut


ENNAKONPIDÄTYKSEN TOIMITTAMINEN

Ennakonpidätyksenalainen palkka ja  pidätyksen laskeminen
TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksun pidättäminen, ay-maksut, ulosotto ja palkankuittaus


OMAVERO

Omaveron vaikutus palkanlaskentaan ja  tilityksiin
Omaveron täsmäyttäminen


HARJOITUS

Palkan laskeminen, ennakonpidätyksen toimittaminen ja työntekijänmaksujen vähentäminen


KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

Kulukorvaukset
Kustannusten korvaukset verohallinnon päätösten mukaisesti
Asianmukainen matkalasku


HARJOITUS

Työmatkasta maksettava kustannusten korvaus  


PALKAN SIVUKULUT

Sotu-maksut, TyEL-, YEL-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut
Mitkä kulut pidätetään työnantajalta ja mitkä työntekijältä?


PALKKAKIRJANPITO PALKANLASKENNAN PERUSTANA JA APUNA

Palkkakirjanpidolle asetettavat vaatimukset palkkojen osalta


TIEDOSSA OLEVAT TULEVAN VUODENVAIHTEEN MUUTOKSET PALKANLASKENNAN OSALTA

Tallenna kalenteritiedostoEtkö löydä itsellesi sopivaa koulutusta?

Onko sinulla kysyttävää palkkahallinnon koulutuksista tai muista palkkaa käsittelevistä koulutuksista?

Järjestämme monipuolisesti palkanlaskijan tietotaitoa ylläpitäviä koulutuksia, joissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

Palkan määräytymisen perusteet, laki- ja sopimusperusteiset sosiaalivakuutukset, työntekijöiden palkkaamisen julkiset tukimuodot,

työaika, vuosiloma, työnantajan palkanmaksuvelvollisuus sairauden tai muiden tilapäisten poissaolojen ajalta, perhevapaat ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus, työterveyshuollon kustannusten korvaaminen, irtisanomisajan ja lomautusilmoitusajan palkka, työntekijän sosiaaliturva työsuhteen päättyessä ja työnantajan maksukyvyttömyystilanteissa, ennakonpidätys.

 

Ota meihin yhteyttä osoitteella: info@yritysakatemia.fi - ja rakennetaan sinulle sopiva koulutuskokonaisuus!