Loman ansainta ja lomapalkan laskenta

31.10.2017 9.00 - 16.00

Perustiedot
Koulutuspaikka
Tapahtumatalo Bank, Helsinki
Lisätietoja
info@yritysakatemia.fi
Perushinta (ei sis. alv)
590.00 € (ei sis. alv)
Aihealueet
Palkkahallinto
Kaupungit
Helsinki
Kuvaus
Vuosilomalaissa säädetään loman pituudesta, loman ajankohdasta ja lomapalkasta. Laki takaa työntekijälle oikeuden vuosilomaetuuksiin, jotka ovat vuosiloma ja lomapalkka. 

Miten työajan pidentäminen 24 tunnilla vaikuttaa lomaetuuksiin?

Vuosiloman ansainta äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta on rajoitettu kuuteen kuukauteen. Miten muutos vaikuttaa loman ansaintaan ja lomapalkan laskentaan?

Vuosiloma siirtymiseen sairaustapauksissa tulee kuuden päivän omavastuu eli karenssi. Laki kuitenkin takaa työntekijälle vähintään 24 päivän vuosiloman. Milloin työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa työkyvyttömyyden vuoksi?

Vuosiloman ansainnassa on kolme asiakokonaisuutta. Ne ovat lomakertymä 2 tai 2 ½ arkipäivää kuukaudessa, loman ansaintasäännön valinta ja työssäolon veroinen aika. Loman ansaintaan liittyy vapaaoikeus, kun työntekijä ei ansaitse vuosi-lomaa. Lisäksi määräaikaisten työntekijöiden lomaoikeuksien määrittelyssä on erityssäännöksiä.

Milloin vuosiloma on annettava? Kuinka loman ajankohdasta voidaan sopia?

Vuosilomalaissa on kolme yksiselitteistä lomapalkan laskentatapaa. Ne ovat kuukausipalkkaan perustuva lomapalkka, keskipäiväpalkkaan perustuva lomapalkka ja prosenttiperusteinen lomapalkka.

Kuukausipalkkaisen lomapalkka voidaan laskea kokoaikatyön kuukausipalkasta, osa-aikatyön kuukausipalkasta tai prosenttiperusteisesti. Miten lomapalkka ja lomakorvaus lasketaan työajan muutostilanteissa?

Oikeuskäytännön mukaan luontoiseduista lasketaan lomakorvaus. Miten lomakorvaus luontoiseduista lasketaan?

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perehtyä loman ansaintaan, loman antamiseen ja lomapalkan laskentaan syvällisesti ja käytännönläheisesti. Koulutuksessa käydään läpi runsaasti esimerkkejä ja harjoitustehtävä.


KOULUTUKSEN MUUT PÄIVÄT:

17.05.2018 Loman ansainta ja lomapalkan laskenta, Tampere

05.06.2018 Loman ansainta ja lomapalkan laskenta, HelsinkiTallenna kalenteritiedosto


Liiketoiminta kuntoon YritysAkatemian avulla


YritysAkatemia on toiminut koulutuksen järjestäjänä vuodesta 1988. YritysAkatemia tarjoaa ajankohtaista huippuosaamista ja tuoreinta tietoa:

  • johtamisesta
  • taloushallinnosta
  • palkkahallinnosta
  • asiakaspalvelusta
  • vuorovaikutuksesta
  • työhyvinvoinnista

   

YritysAkatemian koulutukset

Koulutustilaisuuksia järjestetään vuodessa noin 200, kurssikaupunkeina Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta, Oulu, Seinäjoki, Turku, Tampere sekä Vaasa. Vuosittainen koulutettavien määrä on noin 4 000. Koulutuksista vastaa joukko alansa ammattilaisia.

YritysAkatemia tarjoaa lisäksi räätälöityjä koulutuspalveluja sekä toimialakohtaisia erityiskursseja, joiden kesto vaihtelee puolesta päivästä kahden päivän koulutustapahtumiin.