Laatujärjestelmä ISO 9001:2015 standardin pohjalta

12.12.2018 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 28.11.2018 (14 paikkaa jäljellä)
Ohjelma
Laatujärjestelmä ISO 9001 2015 standardin pohjalta (pdf) (117.2 KB)

OHJELMA klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja
materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

 

ISO 9001 LAADUNHALLINTASTANDARDI

Standardin tarkoitus ja tausta
Muutokset ISO 9001:2008 ja 2015


ORGANISAATION TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Vaikutustekijät ja sidosryhmät
Laatujärjestelmän soveltamisala
Prosessimainen toimintatapa


JOHDON VASTUU JA SITOUTUMINEN

Laatujohtamisen vastuualueet
Laatupolitiikka ja –tavoitteet
Tuotteiden ja palvelujen riskienhallinta
Roolit ja vastuut organisaatiossa


LAATUJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU

Toiminnan ja tuotteiden/palvelujen laatutekijät ja tavoitteet
Riskien ja mahdollisuuksien hallinnan toimintaohjelmat
Muutosten suunnittelu


TUKITOIMINNOT

Resurssit: ihmiset, infrastruktuuri, seuranta ja mittaaminen, organisaation tietämys ja osaaminen
Dokumentointivaatimukset


OPERATIIVINEN TOIMINTA

Tuote-/palveluvaatimusten määrittely, suunnittelu, ulkoistetut toiminnot, tuotanto- ja toimitusprosessit, poikkeavan tuotteen ohjaus


SUORITUSKYVYN ARVIOINTI

Mittaaminen (tuotteet/palvelut, asiakastyytyväisyys, toimintaprosessit), analysointi ja seuranta
Sisäinen auditointi, johdon katselmus


PARANTAMINENYHTEENVETO

Laatujärjestelmän rakentaminen ja ylläpitäminen
Tallenna kalenteritiedosto