Projektien tehokas hallinta

10. - 11.10.2018 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 26.09.2018 (14 paikkaa jäljellä)
Ohjelma
Projektien tehokas hallinta (pdf) (149.9 KB)

OHJELMA klo 9.00–16.00 molempina päivinä

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00
 

1. päivä

MILLOIN PROJEKTI TOIMINTAMUODOKSI?

Projektin tunnuspiirteet, projektiprosessin vaiheet: määrittely, suunnitelma, toteutus
Projektin esiselvitys ja liiketoiminnalliset perustelut, projektisalkku
Mitkä asiat projektisuunnitelmaan?


PROJEKTIN MÄÄRITTELY

Projektin menestystekijät
Projektin tavoitteen määrittely, mitä pitää saada aikaiseksi?
Vaiheistus ja ositus, yksityiskohtaiset määrittelyt, projektin raamit


HYVÄ PROJEKTISUUNNITELMA

Miten projekti on tarkoitus toteuttaa?
Projektin osapuolet (sidosryhmät), henkilöt, organisointi, työnjako ja vastuut
Resurssi- ja kustannusarviot, budjetti ja rahoitussuunnitelma
Aikataulun aikaansaaminen

 

2. päivä

PROJEKTIN OHJAUKSEN JA LÄPIVIEMISEN KÄYTÄNNÖN TILANTEET

Projektipäällikön rooli ja vastuu

Projektin käynnistäminen ja päättäminen
Jatkuva seuranta, suunnantarkistus ja ohjaus; tulostavoite, aika, raha, resurssit
Projektiriskien ja -muutosten hallinta
Ketterät menetelmät, it-projektien erityispiirteet
Toimiva kommunikointi, viestintä-, kokous- ja raportointikäytännöt
Projektien tiedonhallinta ja työkalut
Yhteistyö ja henkilöstöhallinta projektissa


PROJEKTIN LAADUNHALLINTA

Organisaation projektityömalli (projektikäsikirja)
Laatujohtamisen periaatteiden soveltaminen


PROJEKTISTA OPPIMINEN

Projektin tyypilliset kompastuskivet
Miten siirretään kokemukset ja hyvät käytännöt seuraaviin projekteihin?
Tallenna kalenteritiedosto