Näin laadin hyvän sopimuksen

22. - 23.11.2018 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 08.11.2018 (18 paikkaa jäljellä)
Ohjelma


OHJELMA klo 9.00–16.00 ja 9.00–12.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy ensimmäisenä päivänä klo 16.00 ja toisena päivänä klo 13.00 lounaaseen.


1. päivä


HYVÄN SOPIMUKSEN PERUSKIVET

Hyvän sopimuksen haasteet
Sopimusvapaus
Lainsäädännön reunaehdot
Sopimusrakenteen ideaalimalli ja suhde yleisiin ehtoihin


KESKEISET SOPIMUSEHDOT KÄYTÄNNÖSSÄ

Sopimuksen kohteen ja laatutason määrittely
Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiot
Hintaan liittyvät sopimusehdot
  • Hinnan muuttaminen
  • Bonukset ja sanktiot
Sopimuksen seuranta, sopimusrikkomukset ja sopimuksen päättäminen (käsitellään tarkemmin seuraavana päivänä)


PIENRYHMÄTYÖSKENTELYÄ

Jakaannutaan osallistujien toimialojen mukaisiin ryhmiin ja harjoitellaan päivän oppeja työpajatyyppisesti.
Osallistujat saavat käyttöönsä tavara – ja palveluhankintojen sopimusmallit
 

2. päivä                          


SOPIMUKSEN SEURANTA

Miksi sopimuksen seuranta on tärkeää?
Sopimuksen seurannan välineet ja vastuunjaot


SOPIMUKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN JA SEURAAMUKSET

Ongelmiin varautuminen jo ennakolta
Reklamaatioiden tekeminen
Vahingonkorvaus
Sopimussakko
Maksuista pidättäytyminen
Sopimuksen irtisanominen
Sopimuksen purkaminen


PIENRYHMÄTYÖSKENTELYÄ

Tehdään käytännön harjoituksia erilaisten sopimushäiriötilanteiden osalta työpajatyyppisesti.
Tallenna kalenteritiedosto