Näin laadin hyvän hankintasopimuksen

22.05.2019 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 08.05.2019 (18 paikkaa jäljellä)
Ohjelma
Näin laadin hyvän hankintasopimuksen (pdf) (267 KB)

OHJELMA klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00


TILAIUSUUDEN AVAUS JA TAVOITTEET

Päivän aikana jakaannutaan pienryhmiin ja harjoitellaan päivän oppeja työpajatyyppisesti
Osallistujat saavat käyttöönsä JYSE – ehtoihin pohjautuvat tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit


HANKINTASOPIMUS JULKISISSA HANKINNOISSA

Sopimusehdot tarjouspyynnössä
Milloin ja miten hankintasopimus syntyy?


HYVÄN SOPIMUKSEN PERUSKIVET

Lainsäädännön reunaehdot ja sopimusvapaus
Sopimusrakenteen ideaalimalli ja suhde yleisiin ehtoihin


KESKEISET SOPIMUSEHDOT KÄYTÄNNÖSSÄ

Sopimuksen kohteen ja laatutason määrittely
Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiot
Hintaan liittyvät sopimusehdot
Hinnan muuttaminen
Bonukset ja sanktiot


SOPIMUKSEN SEURANTA, SOPIMUSRIKKOMUKSET JA SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Miten ja miksi sopimusta kannattaa valvoa?
Sopimusrikkomusten seuraamukset
Miten sopimusreklamaatiot kannattaa tehdä?


SOPIMUSMUUTOKSET

Voiko hankintasopimuksesta vetäytyä tai voiko sopimusta muuttaa?
Miten varaudun muutoksiin sopimuskauden aikana?
Tallenna kalenteritiedosto