Julkisten hankintojen peruskurssi - hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset (muut kaupungit)

13. - 14.6.2018 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.05.2018
Ohjelma
Julkisten_hankintojen_peruskurssi (pdf) (315.1 KB)


OHJELMA, molempina päivinä klo 9.00-16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00


1. päivä

HANKINNAN SUUNNITTELU JA TARJOUSPYYNTÖ


Hankintaprosessi

 

Millaisiin hankintoihin hankintalakia sovelletaan?

Periaatteet ja tavoitteet
Soveltamisala ja kynnysarvot

Hankinnan suunnitteleminen

Vaiheet
Aikataulu
Välineet
Markkinakartoitus
Hankintamenettelyn valinta ja menettelyt
Suorahankinnat
Hankinnan lähtötiedot: esimerkkitapaus
Harjoitus A: suunnitellaan menettelyvalinta ja aikataulu

 

Miten laaditaan hankintailmoitus, ESPD ja tarjouspyyntö

Hankinta-asiakirjat
Kaksivaiheisuuden periaate

 

Yritys / tarjoaja

Millaisia soveltuvuusvaatimuksia tarjoajille voidaan asettaa?

Pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet

Muut tarjoajaa koskevat vaatimukset

ESPD

Tilaajavastuulain vaatimusten huomioiminen

Harjoitus B: Määritellään soveltuvuusvaatimuksia

                     

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteen kuvaus

Vähimmäisvaatimukset ja vertailuun vaikuttavat seikat

Valintaperusteet

Vertailuperusteet – kokonaistaloudellisen edullisuuden määrittely

Harjoitus C: suunnitellaan hankinnan kohteen kuvausta ja vertailuperusteita


2. päivä

HANKINTAILMOITUS, TARJOUSTEN KÄSITTELY JA HANKINTASOPIMUS

 

Kertaus edellisen päivän sisällöstä


Miten laaditaan hankintailmoitus, ESPD ja tarjouspyyntö

Sopimusehdot osana tarjouspyyntöä

Lainsäädännön asettamat reunaehdot

Yleisten sopimusehtojen käyttö osana sopimuskokonaisuutta

Sopimuksen kesto ja kohteen määrittely

Hinta- ja maksuehdot

Ongelmiin varautuminen

Sopimuksen päättämisehdot


Hankintailmoituksen tekeminen

Hankintojen ilmoitusmenettely HILMAssa

Hankintailmoituksen sisältö

Harjoitus D: Hankintailoituksen ja tarjouspyynnön kokonaisuuden suunnittelua


Kysymykset ja vastaukset


Tarjousten vastaanottamisen jälkeen

Tarjousten avaaminen

Soveltavuuden tarkistaminen ESPD

Tarjousten takastaminen

Tarjousten vertailu

Voittajan soveltuvuuden tarkastaminen ja hankintapäätös

Harjoitus E tarjousten tarkastaminen


Päätöksestä ilmoittaminen ja valitusaika

Hankintaoikaisu

Valitus markkinaoikeuteen

Seuraamukset hankintalain rikkomisesta lyhyesti

Valvonta

Julkisuuslain huomioiminen

Harjoitus F julkisuuskysymyksistäValitusajan jälkeen

Sopimuksen allekirjoittaminen ja jälki-ilmoitus

Sopimuksen seuranta, arkistointi ja laskutus
Tallenna kalenteritiedosto