Innovatiiviset julkiset hankinnat – mitä ne ovat?

21.03.2018 9.00 - 12.00

Perustiedot
Koulutuspaikka
Crowne Plaza Helsinki, Helsinki
Lisätietoja
info@yritysakatemia.fi
Perushinta (ei sis. alv)
350.00 € (ei sis. alv)
Aihealueet
Johtaminen
Kaupungit
Helsinki
Aihealueet
Sopimusoikeus
Asiasanat
julkiset hankinnat
Kuvaus
Koulutuksessa käsitellään 1.1.2017 voimaan tulleiden hankintalakien* mukaisia innovatiivisia hankintoja kokonaan uudenlaisena hankintakulttuurina, jonka kautta edistetään innovaatioita julkisissa hankinnoissa.

Innovatiivisen hankinnan kautta edistetään julkisten toimijoiden toiminnan, tuotteiden ja palvelujen laatua ja tehokkuutta tuomalla hankintayksikön (käyttäjien) tarpeisiin uudenlaisia, entistä parempia toimittajan ratkaisuja, mikä ilmenee esimerkiksi loppukäyttäjien saamana hyötynä.

Innovaatioiden edistäminen julkisissa hankinnoissa edellyttää tarpeiden ja hankintojen määrittelyä yhteistyössä hankintayksiköiden, toimittajien ja loppukäyttäjien kanssa siten, että markkinoille syntyy tarve kehittää uusia toimittajien ratkaisuja.

Toimittajia hyödyttää se, että innovatiivisten julkisten hankintojen yhteydessä hankintayksikön tarpeeseen kehitetyt toimittajan ratkaisut auttavat toimittajia voittamaan uusia sopimuksia julkisella sektorilla ja kasvattamaan myyntiä yksityisellä sektorilla – myös kansainvälisesti.

Innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa on kyse parhaiden osaajien tuomisessa yhteen ratkaisemaan uusilla keinoilla asiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeita.  - Tervetuloa mukaan!

*Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki, 1397/2016) ja laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016).

KOULUTUKSEN MUUT PÄIVÄT:
Tallenna kalenteritiedosto