Julkisten hankintojen johtaminen

24.05.2018 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 08.05.2018
Ohjelma

Julkisten hankintojen johtaminen (pdf) (232.6 KB)


OHJELMA klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja
materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Koulutus päättyy klo 16.00

  


HANKINTOJEN STRATEGISEN SUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTAORGANISAATION STRATEGIA, PALVELUTUOTANTOSTRATEGIA, HANKINTASTRATEGIA,

HANKINTASUUNNITELMA JA HANKINTAOHJEET – KÄSITEMÄÄRITTELYTJULKISET HANKINNAT POLIITTISTEN TAVOITTEIDEN VÄLINEENÄ

Hankintastrategian suhde organisaation tehtäviin ja tavoitteisiin
Kustannustehokkuus ja säästöt
Työllistäminen
Ympäristötekijät
Paikallisten ja PK - yritysten huomioiminenHANKINTOJEN STRATEGISEN JOHTAMISEN TOIMEENPANOHANKINTASTRATEGIAN LAATIMINEN

Hankinnan eri työkalut: ABC - analyysi, Pareton periaate, Ostosalkkuanalyysi, Kategoriajohtaminen
Ostosalkkuanalyysi käytännön esimerkein


HANKINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

Strategisten tavoitteiden huomioiminen
Asiakkaiden kuuleminen
Tarvekartoitukset
Markkinavuoropuhelu
Tulevien hankintojen luettelo


HANKINTAOHJEIDEN LAATIMINEN

Valtuudet
EU-hankinnat
Kansalliset hankinnat
Pienhankinnat
Malliasiakirjat


HARJOITUS HANKINTASTRATEGIAN LAATIMISESTA
KESKUSTELU JA TILAISUUDEN PÄÄTTÄMINEN


Tallenna kalenteritiedosto