Julkisen hallinnon ICT- hankinnat ja sopimusehdot

20.03.2018 9.00 - 16.00

Ohjelma
Julkisen hallinnon ict - hankinnat ja sopimusehdot (pdf) (103.6 KB)


OHJELMA klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00


HANKINTAMENETTELYN VALINTA

Eri menettelyihin liittyviä näkökohtia
Neuvottelumenettelyiden käyttömahdollisuudet
Neuvottelumenettelyistä saadut kokemukset


NEUVOTTELUMENETTELYT: TARJOAJIEN VALINTAKRITEEREISTÄ JA -MENETTELYSTÄ LYHYESTI

Millaisilla objektiivisilla ja syrjimättömillä perusteilla tarjoajat voidaan valita, voiko valinta liittyä esim. ehdokkaan tarjoamiin tuotteisiin?


HANKINNAN KOHTEEN MÄÄRITTELY

Mitä hankinnan kohteesta voidaan jättää tarjouskilpailulla ratkaistavaksi - muutamia tyyppitilanteita
Ketterät menetelmät ja niihin liittyvät haasteet julkisissa hankinnoissa
Vaatimusten määrittelytavoista ja kategorisoinnista
 • Puitesopimus vai kertahankinta?
 • Kohteen rajaaminen ja jatkohankinnat (esim. optiot)
 • Käyttäjäjoukon laajentaminen
 • Toiminnallisuuksien laajentaminen
 • Teknologiasidonnaisuus
 • Tuki - ja ylläpito


HINTOJEN PYYTÄMISEEN LIITTYVIÄ TAPOJA JA NÄKÖKOHTIA

Hintavertailun laatiminen
 • Toimitusprojekti
 • Lisenssit
 • Jatkuvat palvelut
Lisenssien hinnoitteluun liittyvät kysymykset 


VERTAILUPERUSTEIDEN ASETTAMISESTA JA VERTAILUSTA

Mitä vertailuperusteiden asettamisessa tulee huomioida?


SOPIMUSRAKENTEESTA JA LISENSSIEHDOISTA

Sopimusrakenne projektimuotoisissa toimitussopimuksissa ja tuki - ja ylläpitopalveluissa
Toimittajan omien ehtojen/sopimusmallien salliminen


SOPIMUSNEUVOTTELUT JA SOPIMUKSEN TEKEMINEN


Case - esimerkki:

Käydään läpi sopimuskokonaisuus tietojärjestelmäsopimuksessa, johon sisältyy myös tuki - ja ylläpito sekä jatkokehitys
 • Sopimuksen rakenne
 • JIT 2015 sopimisehtojen käyttäminen toimitussopimuksissa ja palvelusopimuksissa
 • Puitesopimuksen tarpeellisuus?
 • Toimitussopimuksen sisällöstä
 • Tuki- ja ylläpitosopimuksen sisällöstä
 • SLA
 • Jatkokehitys


LYHYESTI UUSIEN JIT 2015 - EHTOJEN PÄÄKOHDAT JA OLENNAISIMMAT MUUTOKSET JIT 2007 - EHTOIHIN


Tallenna kalenteritiedosto