Julkisten hankintojen jatkokurssi II; Paras hinta-laatu-suhde työpaja

12.06.2018 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 29.05.2018
Ohjelma
Julkisten hankintojen jatkokurssi II Paras hinta - laatusuhde -työpaja (pdf) (102.1 KB)


OHJELMA klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00


VERTAILUPERUSTEIDEN MERKITYS HANKINTAPROSESSISSA

Hankintaprosessi ja prosessin vaiheet
Julkisten hankintojen periaatteet
Hinta-laatusuhteen määrittelemisen vaihtoehdot
Hankinta-asiakirjat ja hankintastrategia
Hintavertailu
Miten hintavertailu eroaa hinta-laatusuhteen vertailusta
Laatuvertailun menetelmät
Vertailukaavat ja niiden erilaiset sovellukset: miten kaava vaikuttaa tulokseen


TYÖPAJA 1: TARJOUKSEN LAATIMINEN

Olette yrityksen edustajia. Teille annetaan hankinta-asiakirjat, joista ilmenevät vertailuperusteet. Teidän on nyt laadittava tarjous hankintayksikölle. Tarjouksen laatimisaika on rajoitettu. Valmentajat vertailevat tarjoukset ja valitsevat voittajan. Voittaja ilmoitetaan päivän lopuksi.


TYÖPAJA 2: TARJOUSTEN VERTAILU JA PÄÄTÖKSEN PERUSTELU

Olette hankintayksikkö ja saatte tarjouspyyntönne perusteella kolme tarjousta. Vaihtoehtoina on it-laitehankinta tai rakennussuunnittelijan valinta. Työryhmällä on oltava laskin tai tietokone pistelaskentaa varten. Käsitellään tarjoukset, pisteytetään annetut tiedot vertailukaavojen perusteella ja määritellään pääkohdat hankintapäätöksen perusteluita varten. Listatkaa tehtävän aikana tehtävän suurimmat haasteet ja miten ne voisi ratkaista.
Työpajan 2 esitykset ja mallivastaukset
Keskustelu ongelmista ja ratkaisuehdotuksista


KÄYTÄNNÖN ESIMERKIT: VERTAILUPERUSTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN ERILAISISSA HANKINNOISSA

Energian hankinta
Suunnittelun hankinta
Kalustehankinta
Teiden ylläpitopalveluiden hankinta
IT-laitteiden hankinta
Ohjelmiston kehittämisen hankinta
Asumispalvelun hankinta


TYÖPAJA 3: VERTAILUPERUSTEIDEN MÄÄRITTELEMINEN

Olette hankintayksikkö ja aiotte ostaa USB-tikkuja. Tavoitteena on saada säästöjä ja tikkuja, joissa on mahdollisimman paljon kapasiteettia. Millaisia kriteereitä kannattaisi käyttää? Määrittele hinnan ja laadun vertailuperusteet. Määrittele myös tikkujen tekniset eritelmät sekä muutama soveltuvuusvaatimus yritykselle. Valmistaudu selittämään, mikä on hankinnan strategia.
Työpajan esitykset ja mallivastaus


TYÖPAJAN 1 TULOKSET JA PARHAAN TARJOUKSEN VALINTA

Päätösten toimittaminen yrityksille
Keskustelu tuloksista
Päivän yhteenveto ja palaute
Tallenna kalenteritiedosto