Julkiset hankinnat - tarjouksen laatiminen

14.03.2018 9.00 - 16.00

Ohjelma
Julkiset hankinnat - tarjouksen laatiminen (pdf) (143.9 KB)


OHJELMA klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00


HANKINTALAIN PÄÄKOHDAT

Lain keskeiset asiat ja muutokset 2017
Millaiset hankinnat täytyy hankintalain mukaan kilpailuttaa?
Mistä saan tietoa käynnistyvistä kilpailutuksistaMITEN TARJOAJA VOI VAIKUTTAA HANKINTAAN?

Markkinakartoitukset
Kysymys-vastaus-vaihe
NeuvottelumenettelyTARJOUKSEN TEKEMINEN

Mistä tarjouksen tekemisessä kannattaa lähteä liikkeelle?
Soveltuvuusvaatimukset eli yritystä koskevat vaatimukset
  • Miten reagoin liian tiukkaan tai mahdottomaan vaatimukseen?
  • Alihankinta ja ryhmittymät
  • Yrityksen poissulkeminen puutuvan soveltuvuuden vuoksi
Hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset
  • Miten reagoin syrjivään tai suosivaan vaatimukseen?
  • Ympäristömerkit, standardit, tuotemerkit – mitä tilaaja saa vaatia?
  • Milloin vaadittu kalusto, kapasiteetti tai resurssit on oltava käytettävissä?
Vertailuperusteet
  • Miten optimoin vertailussa menestymisen?
  • Miten reagoin syrjivään tai suosivaan vertailuperusteeseen?
Sopimusehtojen merkitys tarjousvaiheessa
  • Julkissektorin vakiosopimusehdot haltuun
  • Tarjouspyynnön sopimusehdot vs. yrityksen omat vakioehdot
Vältä sudenkuopat: Yleisimmät virheet tarjouksessaTARJOAJAN OIKEUDET TARJOUKSEN JÄTTÄMISEN JÄLKEEN

Miten hankintayksikkö käsittelee tarjoukset?
Miten tarjoukset vertaillaan?
Oikeus saada tietoa tarjousten käsittelystä ja vertailustaMITEN HAEN MUUTOSTA

Valituksen ja oikaisuvaatimuksen tekeminen
Mitä valituksesta voi seurata?
Liikesalaisuuksien suojaaminen: Milloin ja miten tarjoukset tulevat julkisiksi?
Tallenna kalenteritiedosto