Kannustava palkitsemisjärjestelmä

08.06.2018 9.00 - 12.00

Ohjelma
Kannustava palkitsemisjärjestelmä (pdf) (119.3 KB)

OHJELMA klo 9.00–12.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Koulutus päättyy klo 12.00


KÄSITELTÄVÄT AIHEET:

Mitä yhteisiä piirteitä on valtaosalla epäonnistuneista palkitsemisjärjestelmistä?  

Millaisia rakenteellisia perusominaisuuksia on toimiviksi koetuissa palkitsemisjärjestelmissä?

Kuinka muutostarpeita, kuten sopeutuksia tai kasvua edesauttavat ominaisuudet rakennetaan osaksi palkitsemisjärjestelmiä?

Miten työyhteisön tavoitteet ymmärrettävimmin ja turvallisimmin mallinnetaan palkitsemisjärjestelmien rungoksi?  

Kuinka kannustinjärjestelmän avulla tehdään silta nykyhetkestä tavoitteiden saavuttamiseen eli siihen,
että ihmiset työyhteisössä saadaan toimimaan ja käyttäytymään odotetulla tavalla?

Miten mahdollinen odotusten toteutumista seuraava palkkiokertymä jaetaan eri henkilöstöryhmien ja
lopulta yksittäisten työntekijöiden kesken siten, että kannustavuus,
sitouttavuus ja oikeudenmukaisuuden kokeminen kulkevat käsi kädessä?

Miten tukitoimintojen (esim. taloushallinto, IT, kunnossapito, kiinteistöhuolto)
henkilöstöä voidaan oikeudenmukaisesti palkita?

Minkälaisissa toimintaympäristöissä mistä tahansa erillisestä
palkitsemisjärjestelmästä on enemmän haittaa kuin hyötyä?

Koulutukseen sisältyy osallistujille vapaasti jatko-jalostettavaksi ja
hyödynnettäväksi jäävä Power-Point-materiaali sekä LJK Riku Lehtisen kirjoittama e-kirja ”Vastuu”.

Tallenna kalenteritiedosto