Kassavirtalaskelmat

21.03.2018 9.00 - 16.00

Ohjelma
Kassavirtalaskelmat (pdf) (120.3 KB)

OHJELMA klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00


KAIKKI OSATEKIJÄT MUKAAN KASSAVIRTAAN!

Kassavirtojen sekä tuloslaskelmien ja taseiden
mallintamisessa simuloidaan investoinnit, rekrytoinnit, toiminnan muutokset jne.

Laskelmiin liitetään mukaan tuottojen sekä kulujen lisäksi myös kaikki tase-erät
eli lyhyen vieraan pääoman laskenta, saamisten laskenta, mahdolliset käyttöomaisuuserien myynnit,
lainojen nostot ja lyhennykset sekä rahoituskulut ja poistot sekä välittömät ja välilliset verot.


ENEMMÄN AIKAA AJATTELUUN!

Kassavirtajohtaminen ja –seuranta pohjaavat tietoon siitä,
miten toiminnan rahavirta riittää investointeihin ja rahoitushuoltoon. 
Jos ei riitä, edessä on kolme simuloitavaa mahdollisuutta:
1. lisää toiminnan rahavirtaa  tavalla tai toisella  -  vaikka toimintaa uudelle tasolle sopeuttamalla,
 2. investoinneista tingitään tai niitä siirretään ja/tai
3. rahoitusta lisätään.

Numerot (myös kassavirta) ovat vain peili todellisuudesta. 
Todellisuutta on se, mitä yhteisössä oikeasti tapahtuu: ostetaan, tehdään, sählätään, mahdollisesti varastoidaan, myydään jne.  


ULKOPUOLISET NÄKEMYKSET KÄYTTÖÖN!

Kassavirtamallinnus on yhteinen kieli, jonka ansiosta käyttöön saadaan tarvittaessa myös tutkimus- ja kokemustietoja,
joiden avulla vältetään tehokkaasti laskennan nepotismin ansat.  Toisin sanoen mahdollisten omien mieltymysten,
lähisokeuden taikka läheisten työtovereiden mahdolliset laskelmia vääristävät vaikutukset hallitaan näin paremmin.


REAKTIOKYKY TEHOSTAA RISKIEN HALLINTAA!

Kassavirtapohjainen suunnittelu tarjoaa mahdollisuuden muuttaa toimintatapaa sekä
tehdä rahoitusratkaisuja ajallaan eli juuri silloin kun se on tarpeellista. 
Se taas on kannattavan ja vakavaraisuutta ylläpitävän toiminnan perusedellytys. 
Maailma ympärillämme muuttuu vaihtelevasti kiihtyvällä vauhdilla ja muutoksiin on lopulta reagoitava tavalla tai toisella.

Kassavirtapohjainen ohjaus ja seuranta auttavat ratkaisevalla tavalla siinä, miten nopeasti muutoksiin kyetään vastaamaan.  Reagointinopeutta parantamalla hallitaan tehokkaasti myös riskejä.
Tallenna kalenteritiedosto