Kansainväliset sopimukset

05.09.2018 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.08.2018 (17 paikkaa jäljellä)
Ohjelma
Kansainväliset sopimukset (pdf) (283.1 KB)

OHJELMA klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET

Miten sopimus syntyy
Sopimusoikeudelliset periaatteet
Miten sopimusoikeutta on kansainvälisesti säännelty?


ERILAISIA SOPIMUSTYYPPEJÄ JA NIIDEN KÄYTTÖ

Aiesopimukset
Toimeksiantosopimus
Hankintasopimukset
Yhteistyösopimukset
Salassapitosopimukset


SOPIMUSTEKNIIKKA - JA TAKTIIKKA

Sopimuksen valmistelu: Kenen sopimusta käytetään?
Mitäs sopimusneuvotteluissa tulisi ottaa huomioon?
Sopimushallinto, sopimusten seuraaminen sopimuskaudella
Sopimusasiakirjojen tulkintajärjestys; miten toimitaan esimerkiksi eri kieliversioiden kesken?


IMMATERIAALIOIKEUKSIEN HUOMIOIMINEN SOPIMUKSESSA

Tekijänoikeuslain lähtökohta – entä tekijänoikeudet kansainvälisissä sopimuksissa?
Peruskäsitteet, mitä tarkoittavat mm. tekijänoikeus ja käyttöoikeus
Immateriaalioikeuksista sopiminen erilaisissa sopimuksissa, käytännön harjoituksia ja esimerkkejä erilaisiin sopimuksiin


SEURAAMUKSET SOPIMUSRIKKOMUKSISTA

Vahingonkorvaukset
  • välittömän ja välillisen vahingon erottelu
  • vahingonkorvaus sopimusrikkomuksen seuraamuksena
  • kateoston korvaus; miten määritellään sopimuksessa
  • sopimussakko
Sopimussakon edut verrattuna pelkkään vahingonkorvaukseen
Sopimussakkoehdon muotoilu, esimerkkejä
Mitä erityisesti otettava huomioon kansainvälisissä sopimuksissa?


SEURAAMUKSET VIIVÄSTYKSISTÄ

Viivästyssakko
Sopimuksen purku, esimerkkilause aikataulukriittiseen hankintaan


SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMISEHDOT

Sopimuskauden, irtisanomisehtojen ja optiokausien yhteensovittaminen tilaajan kannalta optimaalisella tavalla
Irtisanomisehdot määräaikaisissa sopimuksissa?
Irtisanominen/purku tietyssä sopimusvaiheessa, esim. pilottivaiheen päättyessä


ERIMIELISYYDET

Miten lainvalinta vaikuttaa sopimuserimielisyyksien ratkaisemiseen ja sopimusten tulkintaan?
Erilaisia tapoja sopia riidanratkaisulausekkeista, malliesimerkkejä
Tallenna kalenteritiedosto