Julkisten hankintojen ABC

6. - 7.9.2018 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 23.08.2018 (18 paikkaa jäljellä)
Ohjelma
Julkisten hankintojen ABC (pdf) (279.9 KB)

OHJELMA klo 9.00–16.00 molempina päivinä

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00


ENSIMMÄISEN PÄIVÄN AIHEALUEET

Yleistä julkisista hankinnoista
 • käsitteet ja periaatteet
 • kynnysarvot ja ennakoidun arvon laskeminen
Hankinnan valmistelu
 • markkinakartoitus
 • tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun
Hankintailmoituksen laatiminen
Hankinnan kohteen määrittely ja hankinnan jakaminen osiin
Sopivan menettelyn valinta
Tarjouspyynnön laatiminen
Tarjoajan soveltuvuus
 • pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet
 • ESPD-lomake
 • tarjoajan korjaavat toimenpiteet
 • hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset
 • referenssit


TOISEN PÄIVÄN AIHEALUEET

Tarjousten tarkastaminen
 • tarjousten kielletty ja sallittu täydentäminen ja täsmentäminen
 • poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta
Tarjousten vertailu
Hankintapäätöksen kirjoittaminen
Hankintasopimuksen tekeminen
 • keskeiset sopimusehdot
 • sallitut ja kielletyt sopimusmuutokset
Oikaisu- ja muutoksenhakukeinot
 • hankintaoikaisu
 • valitus markkinaoikeuteen
Hankintojen valvonta
Tallenna kalenteritiedosto