Yritystalouden perusteet

3. - 4.5.2018 9.00 - 16.00

Ohjelma
Yritystalouden perusteet (pdf) (129.6 KB)

OHJELMA klo 9.00–16.00 ja 9.00-15.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy ensimmäisenä päivänä klo 16.00 ja toisena klo 15.00.

1. päivä klo 9.00–16.00


MILLE KAIKKI LASKELMAT PERUSTUVAT?

Ulkoinen vs sisäinen laskenta
Olennaisimmat periaatteet
Suoriteperusteisuus- kassaperusteisuus


RAHOITUKSEN LÄHTEET

Oma pääoma ja tulorahoitus
Vieras pääoma ja sen lähteet
Rahoituksen riittävyyden suunnittelu lyhyellä tähtäimellä
Rahoituksen riittävyyden suunnittelu pitkällä tähtäimellä
Käyttöpääoman ja kassavirran merkitys
Miten voin vaikuttaa kassavirtoihin?
Esimerkki/harjoitus käyttöpääomasta ja kassavirrasta


TOIMINNAN BUDJETOINTI

Periaatteet
Taloudellisten tavoitteiden merkitys
Tuloksen budjetointi
Rahoituksen budjetointi
Harjoitus tulosbudjetin ja kassabudjetin laadinnasta


2. päivä klo 9.00–15.00


KUSTANNUSLASKENTA JA HINNOITTELU

Kustannuslajilaskenta
Kustannuspaikkalaskenta
Suoritekohtainen laskenta
Palvelujen hinnoittelun erityispiirteet
Harjoitus kalkyyleistä
Katetuottoajattelu
Harjoitus liittyen katetuottoajatteluunTULOSLASKELMAN JA TASEEN MUODOSTUMINEN

Tuloslaskelman iso kuva
Taseen iso kuvaTUNNUSLUKUJEN MAAILMA

Tuloslaskelmasta ja taseesta suoraan saatavat tunnusluvut
Kannattavuuden tunnusluvut
Maksuvalmiuden tunnusluvut
Vakaavaraisuuden tunnusluvut
Erilaiset kiertonopeudet
Miten erilaiset liiketapahtumat vaikuttavat tunnuslukuihin

Tallenna kalenteritiedosto