Fasilitoinnin mestariksi - menetelmiä esimiestyöhön ja tiimien ohjaamiseen

24. - 25.5.2018 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 10.05.2018 (15 paikkaa jäljellä)
Perustiedot
Koulutuspaikka
Crowne Plaza Helsinki, Helsinki
Lisätietoja
info@yritysakatemia.fi
Perushinta (ei sis. alv)
990.00 € (ei sis. alv)
Aihealueet
Johtaminen
Asiasanat
työilmapiiri
tiimityö
Kaupungit
Helsinki
Aihealueet
Tiimityö
Kuvaus
Muutosten läpivientiä. Kehittämistä. Innostavia palavereja. Ryhmäkehityskeskusteluja. Suurten tai pienten ryhmien ohjaamista kohti tavoitteita? Tätä kaikkea opitaan Fasilitoinnin mestariksi -kurssilla.

Meillä jokaisella on kokemuksia huonoista ryhmätilanteista – kokouksista, valmennuksista ja työpajoista, jotka eivät johtaneetkaan haluttuihin lopputuloksiin. Fasilitointi on taito, jota näissä tilanteissa olisi tarvittu. Fasilitointi on joukko työkaluja ja menetelmiä, joilla organisoidaan ja kannustetaan ihmisiä osallistumaan tavalla, joka johtaa haluttuihin tavoitteisiin. Fasilitoinnin avulla saat ryhmäsi menestymään.

Fasilitointi on onnistuneiden ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. Se on muiden työn helpottamista tai auttaja. Fasilitointi on joukko työkaluja ja tekniikoita, joilla esimies saa ryhmänsä osallistumaan, aktivoitumaan motivoitumaan ja sitoutumaan. Hyvässä ryhmätilanteessa fasilitoija antaa ryhmän löytää tien ja ratkaisun omatoimisesti.

Fasilitaattoriksi kutsutaan henkilöä, joka ohjaa ryhmän keskustelua ja helpottaa ryhmän toimintaa. Puolueeton fasilitaattori käyttää tehokkaita työkaluja ja menetelmiä, joilla hän auttaa ryhmää organisoitumaan, ideoimaan, tekemään päätöksiä, ratkaisemaan ongelmia ja suunnittelemaan toimintaa. Usein ryhmätilanteissä esimies kiinnittää liikaa huomiota sisältöön, itse ryhmän ohjaaminen jää taustalle. Pahimmassa tapauksessa lopputulos on yhtä kuin esimiehen idea, koska muille jäsenille ei annettu mahdollisuutta osallistua.

Hyvän ja taitavan esimiehen ja johtajan ydinosaamiseen tulisi kuulua hyvät fasilitoinnin taidot, joita kehitetään jatkuvasti. Fasilitointi on jokaisen muutoksia eteenpäin vievän esimiehen ja asiantuntijan ydinosaamista! Jos esimerkiksi palavereista saadaan vaikkapa 25% enemmän irti, niin se säästää kaikkien voimavaroja. Hyvä ryhmätilanne on ”koukuttava”, ja niitä halutaan lisää. Kannattaa hallita menetelmät millä saada porukka innostuneesti mukaan yhä uudelleen ja uudelleen.KOULUTUKSEN MUUT PÄIVÄT:

24.-25.05.2018 Fasilitoinnin mestariksi - menetelmiä esimiestyöhön ja tiimien ohjaamiseen, Helsinki
20.-21.09.2018 Fasilitoinnin mestariksi - menetelmiä esimiestyöhön ja tiimien ohjaamiseen, Helsinki
18.-19.12.2018 Fasilitoinnin mestariksi - menetelmiä esimiestyöhön ja tiimien ohjaamiseen, Helsinki


Tallenna kalenteritiedosto