Esimieskoulutus - haastavat tilanteet esimiestyössä

15. - 16.2.2018 9.00 - 16.00

Ohjelma
Haastavat tilanteet esimiestyössä (pdf) (478.7 KB)


OHJELMA klo 9.00–16.00 molempina päivinä

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja
materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

 

1. päivä

MITÄ VIRKAA ESIMIEHELLÄ?

Esimiestyön tehtäväkentän hahmotus
Millainen on hyvä ja valmentava esimies
Oman vahvan esimiesroolin rakentaminen: roolinvaihdokset


VALMISTAUTUMINEN HAASTEELLISIIN TILANTEISIIN

Tyypillisiä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa haastavia tilanteita
Ennakointi
Stressin kohtaaminen ja sen hallinta
Erilaisuuden kohtaaminen
  • Erilaiset ihmiset johdettavina
  • Onko olemassa hankalia ihmisiä?
Haasteellisten tilanteiden valmistautumisen portaat


RATKAISUN AVAIMIA

Konfliktit työntekijöiden välillä
Konfliktit työntekijöiden ja esimiesten välillä
Muutostilanteet
Omien epäonnistumisten myöntäminen
Luvattomat poissaolot
Ylentäminen ja vastuun vähentäminen
Palkankorotuspyynnöt
Siirrot ja työnkierto
Juorut ja loukkaukset
Uupuminen ja väsyminen
Puuttuminen: varhaisen puuttumisen malli


2. päivä

HAASTEENA JAKSAMINEN

Esimiehen oma jaksaminen
Työntekijän jaksaminen
Työntekijän henkilökohtainen kriisi
Mistä nähdään että voimavarat ovat
vähäiset?
  • Kokonaisvaltainen mittaaminen ja arviointi
Oma kunto (henkinen ja fyysinen)
Voimavarat kuntoon
  • Miten olla ”aina” innostava ja toiveikas?


JOHTAMISFILOSOFIAN RAAMIT

Omat menestystekijät ja käyttäytymismallit
Kehittämisen suunnat
”Antaa olla” -alueet  
 

TULEVAISUUDEN HAASTEET

Hiljainen tieto ja sen jääminen yrityksen käyttöön
Asiantuntijuuden johtaminen
Ikäjohtaminen: miten johtaa eri ikäisiä?
Tallenna kalenteritiedosto