Esimieskoulutus - uusi esimies

30. - 31.8.2018 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 16.08.2018 (16 paikkaa jäljellä)
Ohjelma
Esimieskoulutus - uusi esimies (pdf) (182.1 KB)

OHJELMA klo 9.00–16.00 molempina päivinä

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

 

1. päivä

PERUSKÄSITTEIDEN SELVENTÄMINEN JA ORIENTOITUMINEN

Mitä johtaminen ja esimiestyö on?
Johtamisteoriat ja erilaiset esimiestyön kentät
Esimiehen tehtävät ja painopisteet
Käytännön näkökulma johtamiseen ja esimiestyöhön


MITEN LUODAAN TOIMIVA TYÖYHTEISÖ?

Ryhmien ja tiimien kehittäminen ja niiden ohjaaminen
Mikä tekee joukosta ryhmän ja ryhmästä tiimin?
Huipputiimin ominaisuuksia
(innostuneen ryhmän piirteitä ja menetelmiä innostamiseen)
Visioiden, tavoitteiden, arvojen, mission
ja strategioiden merkitys ja niiden käyttö esimiestyössä
Tavoitteiden johtaminen visioista ja unelmista


ESIMIEHEN MONET ROOLIT JA TEHTÄVÄT

Hyvän esimiehen ominaisuuksia
Mitä roolit ovat?
Ongelmaroolit ja niiden hyötykäyttö?
Johtajan ja esimiehen roolit tiimissä?
Omat roolipainotukset ja vahvuusroolit


2. päivä

VUOROVAIKUTTEINEN ESIMIESTYÖ

Mitä on hyvä ja tuloksellinen vuorovaikutus?
 • Arvostus
 • Kuuntelu
 • Keskustelu
 • Läsnäolo
Tunnetaitojen merkitys vuorovaikutuksessa ja niiden kehittäminen
Tunteista suorituksen johtamiseen
Toimivia keinoja hyvän ja tuloksellisen vuorovaikutuksen luomiseen esimiestyössä
 • Palaute ja tulokselliset palautemallit
 • Kehityskeskustelut
 • Arvostava haastattelu
 • Dialoginen keskustelu
 • Kriittisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Ongelmatilanteiden selvittäminen
 • Asenteen ja merkitysten muuttaminen


OMAT JOHTAMISOMINAISUUDET JA  NIIDEN HAHMOTTAMINEN

- itsensä johtaminen

Stressitekijöiden painotukset ja niiden hallinta
Oma johtamiskäyttäytyminen
Tärkeimmät voimavarat ja kompetenssit
Oman työn suunnittelu ja ajankäyttö
Omien voimavarojen kartoitus
Tallenna kalenteritiedosto