Osakeyhtiön veroilmoituksen laatiminen 2017

06.03.2018 9.00 - 12.00

Ohjelma
Osakeyhtiön veroilmoituksen laatiminen 2017 (pdf) (272.3 KB)


OHJELMA klo 9.00–12.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Koulutus päättyy klo 12.00


OSAKEYHTIÖN VEROTUKSEN PÄÄPERIAATTEET

Tulolähdejaon merkitys
Ennakkoverot ja verotuspäätös edelliseltä vuodelta
Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut
Verovapaa tuotot


MITEN TÄYTÄN OSAKEYHTIÖN PÄÄVEROLOMAKKEEN 6B JA KESKEISET LIITELOMAKKEET

Osakaskohtaiset tiedot ja suoritukset osakkaille
Osakaskohtaiset tiedot nettovarallisuutteen vaikuttavista eristä
 • Osakastiedosta tehtävät erilliset ilmoitukset
Verojenjako ja osakemuutokset
 • Milloin päätös on tehty ja milloin varat ovat nostettavissa – yleisimmät virheet, joilla on ratkaiseva merkitys osakkaan verotukseen
Elinkeinotoiminnan tuotot ja yleisimmät liitelomakkeet
 • Käyttöomaisuusosakkeiden luovutus- ja purkuvoitot (lomakkeet 71A ja/tai 71B)
 • Saadut osingot ja ylijäämät (lomake 73)
Elinkeinotoiminnan kulut ja yleisimmät liitelomakkeet
 • Poistot (lomake 62)
 • Poistoerot ja hyllypoistot
 • Käyttöomaisuuden arvonalentumiset
 • Käyttöomaisuusosakkeiden luovutus- ja purkutappiot (lomakkeet 71A ja/tai 71B)
 • Konsernituki ja saamisten arvonalentumiset
Varallisuuslaskelma
 • Missä kohdin varallisuusarvon voivat poiketa kirjanpitoarvoista?
 • Kiinteistöt (lomake 18)
 • Käyttöomaisuusarvopaperit (lomake 8A)
 • Rahoitusomaisuusarvopaperit (lomake 8A)
 • Muut pitkävaikutteiset sijoitukset (TVL)
 • Nettovarallisuus
 • Tilintarkastajan tiedot
 • Omistusmuutokset ja vaikutukset tappioiden vähentämiseen


MUUTA HUOMIOITAVAA

Veroilmoituksen toimittaminen sähköisesti ja tarvittavat liitteet
Verotuspäätöksen tarkistaminen
Oikaisumenettely ja luottamuksen suoja
Tallenna kalenteritiedosto