Vaativat tilanteet palkanlaskennassa

11. - 12.4.2018 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 25.04.2018 (14 paikkaa jäljellä)
Perustiedot
Koulutuspaikka
Crowne Plaza Helsinki, Helsinki
Lisätietoja
info@yritysakatemia.fi
Perushinta (ei sis. alv)
990.00 € (ei sis. alv)
Aihealueet
Palkkahallinto
Kaupungit
Helsinki
Tampere
Turku
Jyväskylä
Lappeenranta
Oulu
Joensuu
Kuopio
Seinäjoki
Kuvaus

Nollatuntisopimukset, vaihtelevat työajat, lyhyet määräaikaiset osa-aikatyöt, työnantajan kustantama koulutus, tilapäinen työmatka, tulorekisteri, vuosiloma ja lomapalkka


Ensimmäisen päivän aamupäivän aikana koulutuksessa käsitellään vaihtelevia työaikoja (nollatuntisopimukset) ja lyhytaikaista osa-aikatyötä palkkahallinnossa.

Vaihtelevalla työaikaehdolla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työnantajan tarjoaman työn perusteella työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä tai työaikajärjestelyä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa (nolla-tuntisopimus, kutsuttaessa työhön tuleva, keikka-työntekijä jne).

Vaihtelevan työajan sopimusten käyttöä rajoitetaan lakimuutoksilla. Laissa säädetään, missä tilanteissa vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä. Lisäksi työnantajan olisi vaihtelevan työajan sopimuksia käyttäessään annettava työntekijälle arvio missä tilanteissa ja missä määrin työtä on tarjolla. Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkkaan on varmistettu siten, ettei työnantaja pysty yksipuolisesti vaikuttamaan niiden määrään. Vaihtelevaa työaikaa noudattava työntkijä voi kieltäytyä työvuo-roluettelon jälkeen tarjotusta työvuorosta.

Lyhyet määräaikaiset osa-aikatyösuhteet ovat usein samankaltaisia kuin vaihtelevat työaikasopimukset. Peräkkäiset määräaikaiset työsuhteet ovat hyvin tulkinnanvaraisia työsuhde-etuuksien kertymisen ja maksamisen osalta. Vuosiloman ansainnassa ja lomakorvauksen maksamisessa on myös monia erilaisia ja tulkinnanvaraisia tilanteita.

Ensimmäisen päivän iltapäivällä käsitellään muita vuonna 2018 ajankohtaisia asioita.

Vuoden 2018 alussa tuli voimaan muutamia verotusta koskevia muutoksia. Työnantajan kustantama koulutus säädetään verovapaaksi eduksi. Tilapäisen työmatkan aikaraja pitenee kaikissa tapauksissa kolmeen vuoteen. KHO on antanut päätöksen varsinaisen työpaikan käsitteestä, joka vaikuttaa verovapaiden korvausten maksamiseen etätyössä. 

Tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon maksajia heti 1.1.2019 lähtien. Työnantaja ilmoittaa palkanmaksuittain kaikki työntekijän palkanmaksua koskevat tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteriin kerättävät tiedot ovat hyvin laajat. Miten tietojen keruuseen on syytä varautua jo vuoden 2018 aikana?

Vuonna 2017 työaikaa on pidennetty 24 tunnilla. Jatkuuko työajan pidentäminen vuonna 2018 ja mitä muutoksia sen toteutuksessa mahdollisesti tapahtuu? Mitä uusia palkkahallintoon vaikuttavia oikeustapauksia on lähiaikoina annettu? Miten EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa palkkahallinnossa?

Toisen päivän aiheena on vuosiloman ansainta, loman ajankohta ja lomapalkka.

Vuosiloman ansainnassa on olennaista lomakertymä 2 tai 2 ½ arkipäivää kuukaudessa, loman ansaintasäännön valinta ja työssäolon veroinen aika.

Milloin vuosiloma on viimeistään annettava. Kuinka loman ajankohdasta voidaan sopia? Vuosiloma siirtyy, jos työntekijä on sairaana loman aikana.  Miten omavastuuaika rajoittaa loman siirto-oikeutta? Vuosiloman ansainta äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta on rajoitettu kuuteen kuukauteen. Miten muutos vaikuttaa loman ansaintaan ja lomapalkan laskentaan?

Vuosiloma siirtymiseen sairaustapauksissa tuli kuuden päivän omavastuu eli karenssi. Laki kuitenkin takaa työntekijälle vähintään 24 päivän vuosiloman. Milloin työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa työkyvyttömyyden vuoksi?

Vuosilomalaissa on kolme yksiselitteistä lomapalkan laskentatapaa. Ne ovat kuukausipalkkaan perustuva lomapalkka, keskipäiväpalkkaan perustuva lomapalkka ja prosenttiperusteinen lomapalkka.

Miten lomapalkka ja lomakorvaus lasketaan työajan muutostilanteissa? Kuukausipalkkaisen lomapalkka voidaan laskea kokoaikatyön kuukausipalkasta, osa-aikatyön kuukausipalkasta tai prosenttiperusteisesti. Myös tuntipalkkaisen lomapalkan laskennassa on joitakin erityispiirteitä, kun loman ansaintasääntö tai palkkaustapa on muuttunut lomanmääräytymisvuoden aikana.


KOULUTUKSEN MUUT PÄIVÄT:

07. - 08.03.2018 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Joensuu
27. - 28.03.2018 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Seinäjoki
04. - 05.04.2018 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Tampere
11. - 12.04.2018 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Helsinki
24. - 25.04.2018 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Jyväskylä
03. - 04.05.2018 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Turku
08. - 09.05.2018 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Oulu
23. - 24.05.2018 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Helsinki
29. - 30.05.2018 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Kuopio
06. - 07.06.2018 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Lappeenranta


Tallenna kalenteritiedosto