Vaativat tilanteet palkanlaskennassa

23. - 24.5.2017 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 09.05.2017 (10 paikkaa jäljellä)
Perustiedot
Koulutuspaikka
Sokos Hotel Lappee, Lappeenranta
Lisätietoja
info@yritysakatemia.fi
Perushinta (ei sis. alv)
990.00 € (ei sis. alv)
Aihealueet
Palkkahallinto
Kaupungit
Helsinki
Kuvaus
Ensimmäisen päivän aikana koulutuksessa käsitellään työsuhteen päättymiseen ja lomauttamiseen sekä työajan pidentämisen ja poissaolojen vaikutusta palkanlaskentaan.

Työnantaja maksaa työsuhteen päättyessä työsuhteen aikana ansaittuja palkkoja ja työsuhteen päättämisestä maksettavia korvauksia. Mistä palkkaeristä ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja? Lomautusajalta kertyy vuosilomaa rajoitetusti, kuinka monta lomapäivää? Miten luontoisedut vaikuttavat palkanlaskentaan, jos ne ovat käytössä lomautusaikana?

Vuoden 2017 alussa tuli muutosturvaa koskevia lakimuutoksia. Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto entiselle työntekijälle kuuden kuukauden ajan työsuhteen päättymisestä. Työnantajan on myös kustannettava työllistämistä edistävää valmennusta ja koulutusta irtisanomalleen työntekijälle. Missä tilanteissa ja kenelle työnantajan on järjestettävä näitä palveluja? Verohallinto on antanut uuden ohjeen työsuhteen päättymiseen liittyvien suoritusten verotuksesta. Mitä muutoksia se sisältää?

Vuonna 2017 työaikaa on pidennetty 24 tunnilla. Koulutuksessa käsitellään erityistilanteita, joita työajan pidentäminen voi palkanlaskennassa aiheuttaa.

Sairausajan palkanmaksusta on yleensä sovittu työehtosopimuksissa. Työkyvyttömyyden tulee johtua sairaudesta tai tapaturmasta. Työkyvyttömyys tulee osoittaa lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla selvityksellä. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työkyvyttömyydestä ilman aiheetonta viivytystä. Miten osa-aikatyö osasairauspäivärahakaudella vaikuttaa palkanlaskentaan?

Työntekijällä on oikeus perhevapaisiin. Palkanmaksu perustuu kuitenkin työehtosopimuksiin. Koulutuksessa selvitetään, missä tilanteissa työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus ja missä ei. 

Toisen päivän aiheena on vuosiloma ja lomapalkka.

Vuonna 2017 on mielenkiintoista, miten työajan pidentäminen 24 tunnilla vaikuttaa lomaetuuksiin.

Vuosiloman ansainta äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta on rajoitettu kuuteen kuukauteen. Miten muutos vaikuttaa loman ansaintaan ja lomapalkan laskentaan?

Vuosiloman siirtymiseen sairaustapauksissa tuli kuuden päivän omavastuu eli karenssi. Laki kuitenkin takaa työntekijälle vähintään 24 päivän vuosiloman. Milloin työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa työkyvyttömyyden vuoksi?

Vuosilomalaissa on kolme yksiselitteistä lomapalkan laskentatapaa. Ne ovat kuukausipalkkaan perustuva lomapalkka, keskipäiväpalkkaan perustuva lomapalkka ja prosenttiperusteinen lomapalkka.

Kuukausipalkkaisen lomapalkka voidaan laskea kokoaikatyön kuukausipalkasta, osa-aikatyön kuukausipalkasta tai prosenttiperusteisesti. Miten lomapalkka ja lomakorvaus lasketaan työajan muutostilanteissa?

KOULUTUKSEN MUUT PÄIVÄT:

25.-26.04.2017 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Oulu
16.-17.05.2017 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Helsinki
23.-24.05.2017 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Lappeenranta
30.-31.05.2017 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Kuopio
04.-05.10.2017 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Tampere
08.-09.11.2017 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Helsinki