Uusi tietosuoja-asetus - tietosuojasääntelyn uudistus

08.03.2018 9.00 - 12.00

Perustiedot
Koulutuspaikka
Crowne Plaza Helsinki, Helsinki
Lisätietoja
info@yritysakatemia.fi
Perushinta (ei sis. alv)
350.00 € (ei sis. alv)
Kaupungit
Helsinki
Tampere
Turku
Rovaniemi
Jyväskylä
Lappeenranta
Vaasa
Oulu
Joensuu
Kuopio
Seinäjoki
Aihealueet
Sopimusoikeus
Kaupungit
Pori
Mikkeli
Kouvola
Kuvaus
EU:n tietosuoja-asetus on tietosuojalainsäädännön suurin uudistus 20 vuoteen. Asetusta tulee soveltaa 25.5.2018 lukien. Oikeusministeriön asettaman työryhmän perusteellisen mietinnön pohjalta annettiin eduskunnalle 1.3.2018 hallituksen esitys (9/2018 vp) uudeksi kansalliseksi tietosuojalaiksi. Kyseessä olisi uusi kansallinen yleislaki, jolla henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta kumottaisiin. Lakia sovellettaisiin yleistä tietosuoja-asetusta täydentävänä ja täsmentävänä rinnakkain asetuksen kanssa.

Ehdotetussa laissa säädettäisiin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteesta ja erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelystä eräissä tilanteissa, tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen lapselle sovellettavasta ikärajasta, kansallisesta valvontaviranomaisesta, oikeusturvasta sekä eräistä tietojenkäsittelyn erityistilanteista.

Asetuksesta seuraa rekisterinpitäjille ja henkilötietoja käsitteleville tahoille uusia velvollisuuksia ja vastuita. Tulevia uudistuksia on muun muassa rekisteröityjen oikeuksien vahvistuminen, riskiperusteinen lähestymistapa, tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen ja rekisterinpitäjälle asetettu tilivelvollisuus sekä merkittävät hallinnolliset sakot. Asetus velvoittaa lisäksi tiettyjä organisaatioita nimittämään tietosuojavastaavan.

Miten asetus muuttaa henkilötietojen käsittelyä? Mitä uusia velvollisuuksia rekisterinpitäjälle ja palveluntarjoajalle asetetaan? Tervetuloa kuulemaan henkilötietojen käsittelyä koskevista muutoksista sekä siitä miten muutoksiin on syytä valmistautua!


KOULUTUKSEN MUUT PÄIVÄT:

24.05.2018 Uusi tietosuoja-asetus - tietosuojasääntelyn uudistus , Helsinki


Tallenna kalenteritiedosto