Näin laadin hyvän sopimuksen

12. - 13.4.2018 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 29.03.2018 (17 paikkaa jäljellä)
Perustiedot
Koulutuspaikka
Radisson Blu Seaside, Helsinki
Lisätietoja
info@yritysakatemia.fi
Perushinta (ei sis. alv)
990.00 € (ei sis. alv)
Kaupungit
Helsinki
Aihealueet
Sopimusoikeus
Kuvaus
Hyvin laadittu sopimus on toimivan yhteistyön ydin. Ensimmäisenä koulutuspäivänä käydään läpi hyvän sopimuksen peruskivet sekä keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa, sekä se miten ne kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa. Päivä antaa valmiudet keskeisten sopimusehtojen huomioimiseen ja tarkoituksenmukaisen tavara- ja palvelusopimuksen laatimiseen toimialasta riippumatta.

Hyvälläkään sopimuksella ei tee mitään, jos sopijapuolet eivät sitä noudata. Toisena koulutuspäivänä käsitellään sopimuksen seurantaa ja valvomista. Voiko ongelmatilanteisiin varautua ennalta ja miten se kannattaa tehdä? Miten sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämiseen tulee puuttua.

Osallistujat saavat käyttöönsä tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit.

Koulutuksessa tehdään harjoituksia ja syvennetään teoriaa pienryhmätyöskentelyllä.

Kohderyhmä: kaikki tavara- ja palvelusopimuksia laativat henkilöt.

Otetaan yhdessä sopimukset haltuun – tervetuloa!

KOULUTUKSEN MUUT PÄIVÄT:

12.-13.04.2018 Näin laadin hyvän sopimuksen
07.-08.06.2018 Näin laadin hyvän sopimuksen
20.-21.09.2018 Näin laadin hyvän sopimuksen

Tallenna kalenteritiedosto