Kirjanpidon perusteet

25. - 26.4.2018 9.00 - 16.00

Ohjelma
Kirjanpidon perusteet (pdf) (440 KB)


OHJELMA klo 9.00–16.00 molempina päivinä

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00


1. päiväKIRJANPITOLAIN JA -ASETUKSEN KESKEISET ASIATTOSITTEISTA TILINPÄÄTÖKSEEN

Kirjanpitolain vaatimukset tositteelle
Itse laaditut ja puutteelliset tositteet sekä niiden täydentäminenTULOSLASKELMAN JA TASEEN ERILAISUUSTULOS- JA TASEKAAVOJEN SISÄLLÖN YMMÄRTÄMINEN

Kirjausharjoitus tuloista, menoista ja rahoitustapahtumista


ARVONLISÄVEROTUS JA KIRJANPITO

Arvonlisäverotuksen keskeiset periaatteet
Arvonlisäverolain vaatimukset tositteelle
Arvonlisäveron kirjanpidollinen käsittely
Arvonlisäveron kuukausi-ilmoituksen täyttäminen 


KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN VÄLINEN YHTEYS

Edustus-, kokous- ja markkinointimenot
Alle kolmen vuoden kalusto ja pienhankinnat
Yhtiön ja omistajan väliset liiketapahtumat


TILINAVAUS JA KAUDENAIKAINEN KIRJANPITO

Tositteiden kirjaukset
Edellisissä kuukausissa tapahtuneiden virheiden korjaaminen
Muistiotositteen sisältö 


OMAVERO KIRJANPIDOSSA

Tarvittavat kirjanpitotilit
Esimerkki omavreo-kirjauksesta
Omaveron täsmäyttäminen
Omaveron tiliote


KIRJANPIDOLLISET TOIMENPITEET KUUKAUDEN VAIHTEESSA

Tilien saldojen varmistaminen ja täsmäyttäminen: pankkitilit, lainat, saamiset, velat jne.
Tilien sisällön tarkistaminen ja tilierittelyt, tulojen ja menojen täsmäytys ja jaksotus
Palkkojen ja palkkioiden täsmäytykset
Sosiaalikuluvelvoitteiden kontrolloiminen


2. päiväKIRJANPIDON ERITYISTILANTEITA

Osamaksukauppa
Tuet ja avustukset
Ulkopuoliset palvelut / liiketoiminnan muut kulut
Satunnaiset tuotot ja kulut


KIRJANPITOASIAKIRJAT JA NIIDEN SÄILYTYS

Koneellista kirjanpitoa koskevat säännökset
Kirjanpitomateriaalin arkistointi käytännössä


KÄYTÄNNÖN KIRJANPITOHARJOITUKSEN TEKEMINEN

Suuri osa päivästä käytetään harjoituksen tekemiseen
Tilikartan käyttäminen, alv-kirjaus, tositteiden tiliöinti
Harjoituksessa tiliöidään tositteita ja opitaan tositteiden ja kirjanpidon raporttien yhteys
Kirjausten avulla opitaan kirjausketju tositteesta raportointiin ja tuloslaskelman ja taseen erot käytännön tasolla
Tehdään arvonlisäveron kirjauksia ja kirjauksista johdetaan raportti verottajalle

Tallenna kalenteritiedosto