Hankintalaki 2017 - muutokset ja uutta oikeuskäytäntöä julkisissa hankinnoissa

25.10.2017 9.00 - 16.00

Ohjelma
Hankintalaki 2017 - muutokset ja uutta oikeuskäytäntöä julkisissa hankinnoissa (pdf) (229.6 KB)

OHJELMA klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja
materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00


JOHDANTO HANKINTALAIN UUDISTUKSEENKANSALLISTEN HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN

Korotetut kynnysarvot
Lain periaatteet – reunaehdot uusille menettelyille


SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT JA MUUT ERITYISET PALVELUT

Muutokset ns. toissijaisiin hankintoihin
Palvelun käyttäjien huomiointi hankintojen valmistelussa


UUDISTETUT EU-HANKINNAT

Tarjouspyynnön julkaisu heti
EU-menettelyt ytimekkäästi
Uudistetun neuvottelumenettelyn kulku


ARVOT OSAKSI JULKISTA HANKINTAA

Miten innovaatioita hankitaan?
Markkinakartoitus osaksi suunnittelua
Pienten ja keskisuurten yritysten huomioiminen hankinta osiin jakamalla
Ympäristömerkkien käyttö
Miten hankintojen avulla voi työllistää?


TARJOAJAN SOVELTUVUUSVAATIMUKSET

Mikä on ESPD-vakiolomake ja miten sitä käytetään?
Miten tarjoaja hankkii rikosrekisteriotteen?SOPIMUSKAUTTA KOSKEVAT UUDISTUKSET

Saako hankintasopimusta muuttaa?


UUSI VALVONTAVIRANOMAINEN KKVKATSAUS HANKINTOJEN VIIMEAIKAISEEN OIKEUSKÄYTÄNTÖÖN

Tallenna kalenteritiedosto