Hankintalaki

Uusi hankintalaki - koulutusta mm. Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa.

Hankintalaki 2017 - muutokset ja uutta oikeuskäytäntöä julkisissa hankinnoissa

Suomessa tehdään julkisia hankintoja useilla kymmenillä miljardeilla euroilla vuosittain. Hankintalain uudistus alkuvuonna 2017 toi merkittäviä muutoksia hankintojen kilpailuttamiseen. Osaavatko tilaajat ja tarjoajat hyödyntää hankintalain tarjoamia mahdollisuuksia? Huomioidaanko hankinnoissa arvoja? Tule päivittämään tietosi julkisista hankinnoista kokeneen kouluttajan opastuksella! Päivän päätteeksi käydään läpi viimeaikaista oikeuskäytäntöä käytännönläheisesti ja keskustellen.

Aika ja paikka
Julkiset hankinnat – tarjoajana julkisissa hankinnoissa

Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa! 

 

Hankintalaki uudistui vuoden 2017 alussa ja antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja kulkuun. Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet käytännönläheisten esimerkkien ja oikeustapausten avulla. Saat käytännön ohjeita osallistumishakemuksen ja tarjouksen tekemiseen ja siihen, miten voit välttää tarjoajien tavallisimmat virheet.


Aika ja paikka
Tutustu koulutukseemme: Julkiset hankinnat - tarjouksen laatiminen


Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa

Tilaajavastuulakikoulutus kertoo, millaisia velvoitteita 1.9.2015 voimaan tullut uudistus toi tullessaan ja miten velvoitteiden täyttäminen tapahtuu käytännössä. Lain tunteminen on varsin tärkeää, sillä uudistuksen myötä seuraamusjärjestelmää on kiristetty ja yhdenmukaistettu, joten laiminlyönneistä määrätään aiempaa suurempia sanktioita. Kattavassa koulutustilaisuudessa käymme läpi muutokset yksityiskohtaisesti sekä kerromme keskeiset kohdat verotusmenettelylain uudistuksesta pääpainon pysyessä kuitenkin tilaajavastuulaissa.

Aika ja paikka

Tutustu koulutukseemme: Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa - tilaajan selvitysvelvollisuus