Vaativat tilanteet palkanlaskennassa

8. - 9.11.2017 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 25.10.2017 (18 paikkaa jäljellä)
Perustiedot
Koulutuspaikka
Tapahtumatalo Bank, Helsinki
Lisätietoja
info@yritysakatemia.fi
Perushinta (ei sis. alv)
990.00 € (ei sis. alv)
Aihealueet
Palkkahallinto
Kaupungit
Helsinki
Kuvaus
Ensimmäisen päivän aikana koulutuksessa käsitellään työaikojen, vapaiden ja poissaolojen vaikutusta palkanlaskentaan.

Vuonna 2017 työaikaa on pidennetty 24 tunnilla. Koulutuksessa käsitellään erityistilanteita, joita työajan pidentäminen voi aiheuttaa.

Työaikalain mukaan maksettavia korvauksia ovat ylityökorvaukset, varallaolokorvaus, sunnuntaityökorvaus ja viikkolepokorvaus. Ennen kuin voidaan määritellä ylityötunnit, pitää olla selvillä säännöllinen työaika ja lisätyö. Lisäksi on myös tiedettävä, mitä luetaan työajaksi.

Sairausajan palkanmaksusta on yleensä sovittu työehtosopimuksissa. Työkyvyttömyyden tulee johtua sai-raudesta tai tapaturmasta. Työkyvyttömyys tulee osoittaa lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla selvityksellä. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työkyvyttömyydestä ilman aiheetonta viivytystä.

Osasairauspäiväraha perustuu työntekijän ja työnantajan sopimukseen osa-aikatyöstä. Miten osa-aikatyö tässä tilanteessa vaikuttaa palkanlaskentaan?

Työntekijällä on oikeus perhevapaisiin. Palkanmaksu perustuu kuitenkin työehtosopimuksiin. Koulutukses-sa selvitetään, missä tilanteissa työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus ja missä ei. 

Toisen päivän aiheena on vuosiloma ja lomapalkka.

Vuonna 2017 on mielenkiintoista, miten työajan pidentäminen 24 tunnilla vaikuttaa lomaetuuksiin.

Vuosiloman ansainta äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta on rajoitettu kuuteen kuukauteen. Miten muutos vaikuttaa loman ansaintaan ja lomapalkan laskentaan?

Vuosiloma siirtymiseen sairaustapauksissa tuli kuuden päivän omavastuu eli karenssi. Laki kuitenkin takaa työntekijälle vähintään 24 päivän vuosiloman. Milloin työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa työkyvyttömyyden vuoksi?

Vuosilomalaissa on kolme yksiselitteistä lomapalkan laskentatapaa. Ne ovat kuukausipalkkaan perustuva lomapalkka, keskipäiväpalkkaan perustuva lomapalkka ja prosenttiperusteinen lomapalkka.

Kuukausipalkkaisen lomapalkka voidaan laskea kokoaikatyön kuukausipalkasta, osa-aikatyön kuukausipalkasta tai prosenttiperusteisesti. Miten lomapalkka ja lomakorvaus lasketaan työajan muutostilanteissa?

KOULUTUKSEN MUUT PÄIVÄT:

14.-15.03.2017 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Helsinki
21.-22.03.2017 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Tampere
23.-24.03.2017 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Vaasa
05.-06.04.2017 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Oulu
11.-12.04.2017 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Turku
19.-20.04.2017 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Helsinki
16.-17.05.2017 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Helsinki
23.-24.05.2017 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Lappeenranta
30.-31.05.2017 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Kuopio
04.-05.10.2017 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Tampere
08.-09.11.2017 Vaativat tilanteet palkanlaskennassa, Helsinki