Upphandlingslagen förnyas - är du redo?

05.04.2017 9.00 - 12.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.03.2017
Perustiedot
Koulutuspaikka
Hotel Haven, Helsinki
Lisätietoja
info@yritysakatemia.fi
Perushinta (ei sis. alv)
290.00 € (ei sis. alv)
Kaupungit
Helsinki
Aihealueet
Sopimusoikeus
Kuvaus
Upphandlingslagen förnyas och den nya lagen kommer sannolikt att träda i kraft i början av år 2017. Vilka förändringar medför lagen och vad kommer inte att ändra? Hur kan den upphandlande enheten dra nytta av ändringarna? Vilka är fallgroparna i den nya lagen?

I vår praktiskt inriktade utbildning går vi igenom hela den nya upphandlingslagen och hur den påverkar upphandlingsprocessen och upphandlingsdokumenten. De centrala ämnesområdena i skolningen är anbudsgivarens lämplighet, förnyelserna i upphandlingsförfarandet, upphandlingar från anknutna enheter, fastställande och tillämpande av jämförelsegrunder samt tillåtna och förbjudna ändringar av upphandlingskontraktet.

Utbildningen lämpar sig för upphandlande enheter och företag som deltar i offentliga upphandlingar samt alla som arbetar med upphandlingar.

Tilaisuuden järjestäjänä toimii Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy, joka hoitaa käytännön järjestelyt ja laskutuksen.

KOULUTUKSEN MUUT PÄIVÄT:

05.04.2017 Upphandlingslagen förnyas - är du redo?