Haastavien esimiestilanteiden ratkaisumallit

25.01.2017 9.00 - 12.00

Perustiedot
Koulutuspaikka
Hotel Haven, Helsinki
Lisätietoja
info@yritysakatemia.fi
Perushinta (ei sis. alv)
290.00 € (ei sis. alv)
Aihealueet
Johtaminen
Kaupungit
Helsinki
Kuvaus
Yksittäisen työntekijan häiriökäyttäytyminen tai työtehtävien laiminlyönti voi tuottaa esimiehelle päänvaivaa ja heikentaa työyhteisiin sisäista dynamiikkaa. Usein pelkat keskustelut eivat tuo tilanteeseen haluttua muutosta vaan työnantaja joutuu harkitsemaan järeämpia ratkaisukeinoja. Miten esimiehen työnantajan edustajana tulee puuttua tilanteeseen, jotta työnnantajan työoikeudelliset riskit minimoidaan?

Työsuhteen päättäminen edellyttaa aina asiallista ja painavaa syytä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää noudattaa lain menettelysääntoja. Laittomasta työsuhteen päättämisesta voi seurata työnantajalle jopa 24 kuukauden palkkaa vastaava vahingonkorvausvelvollisuus. Koulutuksessa hyödynnetaan anonyymejä esimerkkitapauksia, joiden avulla esimies saa valineet tyypillisimpien ongelmatilanteiden lainmukaiseen ratkaisuun kaytannössa.

Koulutus antaa esimiehille välineet arvioida itsenaisesti, miten ongelmatilanteisiin tulee puuttua ja milloin työntekijan työsuhde on irtisanottavissa tai purettavissa seka mita seikkoja tallaisessa tilanteessa tulee erityisesti huomioida.

Tilaisuuden järjestäjänä toimii Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy, joka hoitaa käytännön järjestelyt ja laskutuksen.