ESPD-lomakkeen käyttö julkisissa tarjouskilpailuissa

02.02.2017 9.00 - 11.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 19.01.2017
Perustiedot
Koulutuspaikka
Hotel Haven, Helsinki
Lisätietoja
info@yritysakatemia.fi
Perushinta (ei sis. alv)
250.00 € (ei sis. alv)
Kaupungit
Helsinki
Aihealueet
Sopimusoikeus
Kuvaus
ESPD-lomake, eli yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, on uuden hankintadirektiivin (2014/24/EU) mukainen julkisissa hankinnoissa käytettävä sähköinen vakiolomake, jolla arvioidaan hankintamenettelyihin osallistuvien ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuudelle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Lomake toimii tarjoajan vakuutuksena soveltuvuusvaatimusten täyttämisestä ja sillä korvataan erilaiset tarjouksen tai osallistumishakemuksen liitteenä toimitettavat selvitykset ja todistukset. Lähtökohtana on, että nämä asiakirjat voidaan vaatia vasta tarjouskilpailun voittajalta.

Ketkä kaikki ovat velvollisia lomakkeen täyttämiseen? Mitä lomakkeella kysytään ja mitä sillä arvioidaan? Miten lomake laaditaan, täytetään ja palautetaan? Koulutustilaisuudessa käydään käytännönläheisesti läpi ESPD-vakiolomakkeen käyttö osana tarjouskilpailua. Koulutus soveltuu julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuville yrityksille sekä hankintayksiköille ja muille hankintojen parissa työskenteleville.


Tilaisuuden järjestäjänä toimii Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy, joka hoitaa käytännön järjestelyt ja laskutuksen.